Humanizm

Humanizm

Göring w konia zrobiony Koniec II wojny światowej, Hermann Göring został ujęty. Czeka go proces i skazanie na śmierć a następnie samobójstwo jeszcze przed wykonan...

Humanizm

Być biednym jest źle. Nikt temu nie zaprzeczy. Jeśli jednak dyskusję zepchniemy na tory omawiania szczegółów biedy, jej powodów na przykład, uzyskamy już od ludzi różne op...

Humanizm

Osobisty Uwielbiam minimalizm. Zarówno minimalizm wizualny, formy, minimalizm w sztuce, jak i minimalizm osobisty - ten związany z ilością posiadanych rzeczy, prz...

Humanizm

Trzeba zrozumieć, gdzie analogowość jest w danym momencie lepsza od cyfrowości, a gdzie jest odwrotnie i umieć trzymać się odpowiednich zdrowych proporcji....